Ffestiniog (Tref)

Aelodaeth

Clerk

Mrs Ann Coxon

Clerc Cyngor Tref Ffestiniog
Swyddfa'r Cyngor
5 Stryd Fawr
Blaenau Ffestiniog, Gwynedd
LL41 3ES

Rhif ffôn Ffôn: 01766 832398

E-bost cartref:  clerc@cyngortrefffestiniog.cymru