Llanegryn

Aelodaeth

Clerk

Mrs Llywela Carol Hughes

Clerc Cyngor Cymuned Llanegryn
Tŷ'r Ysgol
Llanegryn
Tywyn, Gwynedd
LL36 9SS

Rhif ffôn Ffôn: 01654 710613

E-bost cartref:  c.hughes74@btinternet.com