Gwybodaeth cyswllt y cynghorau plwyf

Aberdaron

Cyswllt

Clerk

Mr Iwan Hughes

E-bost: iwan.hughes2@btinternet.com

Clerc Cyngor Cymuned Aberdaron
Derlwyn
Llanbedrog
Pwllheli, Gwynedd
LL53 7NU

Ffôn: 01758 740196

Aberdyfi

Cyswllt

Clerk

Neil Storkey

E-bost: aberdyficouncil@btconnect.com

Clerc Cyngor Tref Aberdyfi
Council Offices
Literary Institute
Aberdyfi, Gwynedd
LL35 0LN

Ffôn: 01654 767816

Abergwyngregyn

Cyswllt

Clerk

Mrs Rita Roberts

E-bost: clercccaber@gmail.com

Clerc Cyngor Cymuned Abergwyngregyn
Cwrtiau
Abergwyngregyn
Llanfairfechan, Gwynedd
LL33 0LB

Ffôn: 01248 681 008

Ffôn Symudol: 07938 125 955

Abermaw (Tref)

Cyswllt

Clerk

Sue Phillips

E-bost: sue.seaview2@gmail.com

Clerc Cyngor Tref Abermaw
Glanllyn
Water Street
Barmouth
LL42 1AT

Arthog

Cyswllt

Bangor (Dinas)

Cyswllt

Public

Martin Hanks

E-bost: townclerk@bangorcitycouncil.com

Clerc Cyngor Dinas Bangor
City Council Offices
Ffordd Gwynedd
Bangor, Gwyned
LL57 1DT

Ffôn: 01248 352 421

Beddgelert

Cyswllt

Clerk

Shirley Wyn Williams

E-bost: ccbeddgelert@yahoo.com

Clerc Cyngor Cymuned Beddgelert
92 Ffordd y Sir
Penygroes, Caernarfon
Gwynedd
LL54 6EY

Ffôn: 01286 881387

Ffôn Symudol: 07593 501179

Bethesda

Cyswllt

Clerk

Donna Watts

E-bost: CyngorBethesda@Ogwen.org

Clerc Cyngor Cymuned Bethesda
26 Stryd Fawr
Bethesda
Gwynedd
LL57 3AE

Ffôn: 01248 602131

Betws Garmon

Cyswllt

Clerk

Gillian Wynne Thomas

E-bost: ccbetwsgarmon@outlook.com

Clerc Cyngor Cymuned Betws Garmon
1 Y Dreflan
Rhosgadfan
Caernarfon, Gwynedd
LL54 7HP

Ffôn Symudol: 07979 438 307

Bontnewydd

Cyswllt

Clerk

Mr Huw Rowlands

E-bost: cyngorbontnewydd@gmail.com

Clerc Cyngor Cymuned Bontnewydd
Y Goeden Eirin
Dolydd
Caernarfon, Gwynedd
LL54 7EF

Ffôn: 01286 832410

Ffôn Symudol: 07957 513227

Botwnnog

Cyswllt

Clerk

Mrs Gwenda Roberts

Clerc Cyngor Cymuned Botwnnog
Gwyndy
Bryncroes, Sarn
Pwllheli, Gwynedd
LL53 8ET

Ffôn: 01758 730357

Brithdir, Llanfachreth a Rhydymain

Cyswllt

Clerk

Mr Henry M. Edwards

E-bost: henrymedwards1@btinternet.com

Clerc Brithdir, Llanfachreth a Rhydymain
Arfryn, 16 Cae'r Dderwen
Dolgellau
Gwynedd
LL40 1GE

Ffôn: 01341 422232

Bryncrug

Cyswllt

Clerk

Bedwyr Gwilym

E-bost: bgwilym@yahoo.co.uk

Clerc Cyngor Cymuned Bryncrug
4 Cae Ffynnon
Blaenau Ffestiniog
Gwynedd
LL41 3EE

Ffôn Symudol: 07961 973989

Buan

Cyswllt

Clerk

Rhian Holt

E-bost: rhian194@btinternet.com

Clerc Cyngor Cymuned Buan
Cil Llidiart
Morfa Nefyn
Pwllheli, Gwynedd
LL53 8UW

Caernarfon (Tref Brenhinol)

Cyswllt

Public

Sion Wyn Evans

E-bost: clercydref@cyngortrefcaernarfon.llyw.cymru

Clerc Cyngor Tref (Frenhinol) Caernarfon
c/o Adeilad yr Insitiwt
Allt y Pafiliwn
Caernarfon
LL55 1AT

Ffôn: 01286 672943

Clynnog

Cyswllt

Clerk

Ken Williams

E-bost: ccclynnogfawr@hotmail.co.uk

Clerc Cyngor Cymuned Clynnog
Bodwyn
Pontllyfni
Caernarfon, Gwynedd
LL54 5EG

Ffôn: 01286 660141

Corris

Cyswllt

Public

Sarah Mumford

Yr Institiwt Corris
Machynlleth


SY20 9SH

Ffôn gwaith: 01654 761 330

E-bost: corriscommunitycouncil@gmail.com

Cricieth (Tref)

Cyswllt

Clerk

Dr Catrin Jones

E-bost: clerccriccieth@gmail.com

Clerc Cyngor Tref Cricieth
Cae Gwenllian
Pentrefelin
Criccieth, Gwynedd
LL52 0RB

Ffôn: 01766 523294

Dolbenmaen

Cyswllt

Clerk

Liz Watkin

E-bost: cyngordolbenmaen@btinternet.com

Clerc Cyngor Cymuned Dolbenmaen
Tyn Lôn
Bethel
Caernarfon, Gwynedd
LL55 1UW

Ffôn: 01248 671243

Ffôn Symudol: 07799026791

Dolgellau (Tref)

Cyswllt

Clerk

Mr Rhys Williams

Clerc Cyngor Tref Dolgellau
12 Nant y Gader
Dolgellau
Gwynedd
LL40 1LB

Ffôn: 01341 421071

Dyffryn Ardudwy a Talybont

Cyswllt

Clerk

Mrs Annwen Hughes

E-bost: annwen@btconnect.com

Clerc Cymuned Dyffryn Ardudwy a Thalybont
Plas Uchaf
Talsarnau
Gwynedd
LL47 6YA

Ffôn: 01766 780971

Ffestiniog (Tref)

Cyswllt

Public

Zoe Pritchard

Clerc y Dref
Swyddfa'r Cyngor
5 Stryd Fawr
Blaenau Ffestiniog
Ll41 3ES

Ffôn gwaith: 01766 832398

E-bost: Zoe Pritchard <clerc@cyngortrefffestiniog.cymru>

Ganllwyd

Cyswllt

Clerk

Mr Michael Owen

E-bost: mike.owen4@btopenworld.com

Clerc Cyngor Cymuned Ganllwyd
2 Pen y Coed
Ffordd Pen y Cefn
Dolgellau, Gwynedd
LL40 4YP

Ffôn: 01341 421128

Harlech (Tref)

Cyswllt

Clerk

Mrs Annwen Hughes

E-bost: annwen@btconnect.com

Clerc Cyngor Tref Harlech
Plas Uchaf
Talsarnau
Gwynedd
LL47 6YA

Ffôn: 01766 780971

Llanaelhaearn

Cyswllt

Public

Llinos Ceiri Pritchard

E-bost: ccllanaelhaearn@yahoo.com

Llechdara Uchaf
Llanaelhaearn
Caernarfon
Gwynedd
LL54 5BH

Ffôn: 07810586517

Llanbedr

Cyswllt

Clerk

Mrs Morfudd W Lloyd

E-bost: cyngorllanbedr@gmail.com

Clerc Cyngor Cymuned Llanbedr
Tyddyn Hendre
Llanbedr
Gwynedd
LL45 2PL

Ffôn: 01341 241645

Llanbedrog

Cyswllt

Clerk

Rhian Hughes-Jones

E-bost: cyngorcymunedllanbedrog@gmail.com

Clerc Cyngor Cymuned Llanbedrog
Craig y Mor
Ffordd Dewi Sant
Nefyn, Gwynedd
LL53 6EA

Ffôn: 07748 906 651

Llanberis

Cyswllt

Clerk

Mr Dei Tomos

E-bost: deitomos@btopenworld.com

Clerc Cyngor Cymuned Llanberis
Ty'n Twll
Nantperis
Caernarfon, Gwynedd
LL55 4UL

Ffôn: 01286 871250

Ffôn Symudol: 07831 426649

Llanddeiniolen

Cyswllt

Clerk

Mrs Eleri Bean

E-bost: eleribean@btinternet.com

Clerc Cyngor Cymuned Llanddeiniolen
Bwthyn Isaf
Deiniolen
Gwynedd
LL55 3LS

Ffôn: 01286 871757

Llandderfel

Cyswllt

Clerk

Mrs Bethan Jones

E-bost: hafodbryn632@gmail.com

Clerc Cyngor Cymuned Llandderfel
Hafod y Bryn
Cwmtirmynach
Y Bala, Gwynedd
LL23 7ED

Ffôn: 01678 520632

Llandwrog

Cyswllt

Clerk

Mr David Roberts

E-bost: david.carmel@btinternet.com

Clerc Cyngor Cymuned Llandwrog
Bryn Meurig
Carmel
Caernarfon, Gwynedd
LL54 7DS

Ffôn: 01286 881920

Llandygai

Cyswllt

Clerk

Bethan Roberts

E-bost: CyngorLlandygai@Ogwen.org

Clerc Cyngor Cymuned Llandygai
26 Stryd Fawr
Bethesda
Gwynedd
LL57 3AE

Ffôn: 01248 602131

Llanegryn

Cyswllt

Clerk

Mrs Llywela Carol Hughes

E-bost: c.hughes74@btinternet.com

Clerc Cyngor Cymuned Llanegryn
Tŷ'r Ysgol
Llanegryn
Tywyn, Gwynedd
LL36 9SS

Ffôn: 01654 710613

Llanelltyd

Cyswllt

Clerk

Mr Henry M. Edwards

Clerc Cyngor Cymuned Llanelltyd
Arfryn, 16 Cae'r Dderwen
Dolgellau
Gwynedd
LL40 1GE

Ffôn: 01341 422232

Llanengan

Cyswllt

Clerk

Ms Einir Wyn

Ffôn gwaith: 01758 712707

E-bost: caedu@dialstart.net

Clerc Cyngor Cymuned Llanengan
Fferm Cae Du
Abersoch
Pwllheli, Gwynedd
LL53 7HT

Ffôn cartref: 01758 712434

Llanfair

Cyswllt

Clerk

Mrs Annwen Hughes

E-bost: annwen@btconnect.com

Clerc Cyngor Cymuned Llanfair
Plas Uchaf
Talsarnau
Gwynedd
LL47 6YA

Ffôn: 01766 780971

Llanfihangel-y-Pennant

Cyswllt

Clerk

Mrs Eileen Jones

Clerc Cyngor Cymuned Llanfihangel-y-Pennant
2 Frankwell Close
Tywyn
Gwynedd
LL36 9EN

Ffôn: 01654 782281

Llanfrothen

Cyswllt

Clerk

Huw Llwyd Rowlands

(dim cyfeiriad wedi ei rannu)

Llangelynnin

Cyswllt

Clerk

Mrs Glenda Edwards

E-bost: clerc@cyngor-llangelynnin-council.org.uk

Clerc Cyngor Cymuned Llangelynnin
Elfan
Llwyngwril
Gwynedd
LL37 2JJ

Ffôn: 01341 250291

Llangywer

Cyswllt

Clerk

Lis Puw

E-bost: lis_puw@hotmail.co.uk

Clerc Cyngor Cymuned Llangywer
Bedw Gwynion
Llanuwchllyn
Y Bala, Gwynedd
LL23 7TW

Ffôn: 01678 540654

Ffôn Symudol: 07896 964120

Llanllechid

Cyswllt

Clerk

Donna Watts

E-bost: CyngorLlanllechid@Ogwen.org

Clerc Cyngor Cymuned Llanllechid
26 Stryd Fawr
Bethesda
Gwynedd
LL57 3AE

Ffôn: 01248 602131

Llanllyfni

Cyswllt

Clerk

Mrs Alwen Johnson

E-bost: cyngorcymunedllanllyfni@gmail.com

Clerc Cyngor Cymuned Llanllyfni
Mon Awel
Lôn Ysgubor Wen
Caernarfon, Gwynedd
LL55 1HS

Ffôn: 01286 676462

Llannor

Cyswllt

Clerk

Mr Haydn Jones

E-bost: haydn.brynyfelin@tiscali.co.uk

Clerc Cyngor Cymuned Llannor
Bryn y Felin
Penrallt
Pwllheli, Gwynedd
LL53 5UE

Ffôn: 01758 614291

Llanrug

Cyswllt

Clerk

Meirion Jones

E-bost: clerc@llanrug.cymru

Clerc Cyngor Cymuned Llanrug
7 Nant y Glyn
Llanrug
Gwynedd
LL55 4AH

Ffôn Symudol: 07769 112875

Llanuwchllyn

Cyswllt

Clerk

Lis Puw

E-bost: lis_puw@hotmail.co.uk

Clerc Cyngor Cymuned Llanuwchllyn
Bedw Gwynion
Llanuwchllyn
Y Bala, Gwynedd
LL23 7TW

Ffôn: 01678 540654

Ffôn Symudol: 07896 964120

Llanwnda

Cyswllt

Clerk

Eleri Thomas

E-bost: clercllanwnda@yahoo.co.uk

Clerc Cyngor Cymuned Llanwnda
1 Greenbank
Groeslon
Caernarfon, Gwynedd
LL54 7DP

Ffôn: 01286 880563

Ffôn Symudol: 07989 117187

Llanycil

Cyswllt

Clerk

Mrs Bethan Jones

E-bost: hafodbryn632@gmail.com

Clerc Cyngor Cymuned Llanycil
Hafod y Bryn
Cwmtirmynach
Y Bala, Gwynedd
LL23 7ED

Ffôn: 01678 520632

Llanystumdwy

Cyswllt

Clerk

Bethan Parry Jones

E-bost: clercccllanystumdwy@gmail.com

Clerc Cyngor Cymuned Llanystumdwy
Derwen Gam
Chwilog
Pwllheli, Gwynedd
LL53 6SP

Ffôn: 01766 810614

Maentwrog

Cyswllt

Clerk

Carys Haf Jones

E-bost: carys_haf@yahoo.co.uk

Clerc Cyngor Cymuned Maentwrog
4 Heol Bowydd
Blaenau Ffestiniog
Gwynedd
LL41 3HL

Ffôn: 01766 832442

Ffôn Symudol: 07900 154947

Mawddwy

Cyswllt

Clerk

Mr Huw Tomos Jones

E-bost: huwjones792@btinternet.com

Clerc Cyngor Cymuned Mawddwy
Henllys
Mallwyd
Machynlleth, Powys
SY20 9HS

Ffôn: 01650 531405

Nefyn (Tref)

Cyswllt

Clerk

Pat Humphreys

E-bost: clerccyngortrefnefyn@gmail.com

Cae'r Wydden
Lon Isaf
Morfa Nefyn
Pwllheli
LL53 6BS

Ffôn Symudol: 07901704410

Pennal

Cyswllt

Clerk

Mrs Deilwen Breese

E-bost: brees2000@aol.com

Clerc Cyngor Cymuned Pennal
Gogarth, Pennal
Machynlleth
Powys
SY20 9LB

Ffôn: 01654 791235

Penrhyndeudraeth (Tref)

Cyswllt

Clerk

Mr Glyn Roberts Ysw.

E-bost: clercpenrhyn@clegyr.plus.com

Clerc Cyngor Tref Penrhyndeudraeth
3 Tai Meirion
Beddgelert
Gwynedd
LL55 4NB

Ffôn: 01766 890483

Pentir

Cyswllt

Clerk

Elwyn Jones

E-bost: elwyn.jones@btinternet.com

Clerc Cyngor Cymuned Pentir
Fferm Tan y Weirglodd
Rhiwlas
Bangor
LL57 4EH

Ffôn: 01248 354264

Ffôn Symudol: 07936545645

Pistyll

Cyswllt

Clerk

Gillian Wynne Thomas

E-bost: ccpistyll@outlook.com

Clerc Cyngor Cymuned Pistyll
1 Y Dreflan
Rhosgadfan
Caernarfon, Gwynedd
LL54 7HP

Ffôn Symudol: 07979 438 307

Porthmadog (Tref)

Cyswllt

Clerk

Mrs Glenda Burke

E-bost: clerccyngtreport@gmail.com

Clerc Cyngor Tref Porthmadog
44 Maes Gerddi
Porthmadog
Gwynedd
LL49 9LE

Ffôn: 01766 512683

Pwllheli (Tref)

Cyswllt

Clerk

Mr Eric Price

E-bost: clercycyngor@cyngortrefpwllheli.co.uk

Clerc Cyngor Tref Pwllheli
Siambr y Cyngor
9 Stryd Penlan
Pwllheli, Gwynedd
LL53 5DH

Ffôn: 01758 701454

Talsarnau

Cyswllt

Clerk

Mrs Annwen Hughes

E-bost: annwen@btconnect.com

Clerc Cyngor Cymuned Talsarnau
Plas Uchaf
Talsarnau
Gwynedd
LL47 6YA

Ffôn: 01766 780971

Trawsfynydd

Cyswllt

Clerk

Eirian Humphreys

E-bost: cyngor.trawsfynydd@gmail.com

(dim cyfeiriad wedi ei rannu)

Tudweiliog

Cyswllt

Clerk

Heulwen Williams

E-bost: heulwendinas@gmail.com

Clerc Cyngor Cymuned Tudweiliog
Pen Cefn
Dinas
Pwllheli, Gwynedd
LL53 8UB

Ffôn: 01758 770415

Tywyn (Tref)

Cyswllt

Clerk

Francesca Pridding

E-bost: tywyntowncouncil@btconnect.com

Clerc Cyngor Tref Tywyn
Swyddfa'r Cyngor, Stryd Fawr
Tywyn
Gwynedd
LL36 9AD

Ffôn: 01654 712411

Ffôn Symudol: 07921 166808

Waunfawr

Cyswllt

Clerk

Shoned Griffith

E-bost: griffith.tyawelog@btinternet.com

Clerc Cyngor Cymuned Waunfawr
Ty Awelog
Waunfawr
Caernarfon, Gwynedd
LL55 4AZ

Ffôn: 01286 650136

Y Bala (Tref)

Cyswllt

Clerk

Lis Puw

E-bost: cyngorybala@outlook.com

Clerc Cyngor Tref Bala
Bedw Gwynion
Llanuwchllyn
Y Bala, Gwynedd
LL23 7TW

Ffôn Symudol: 07896 964120

Y Felinheli

Cyswllt

Clerk

Mrs Heather Lynne Jones

E-bost: clercfelinheli@aol.com

Clerc Cyngor Cymuned Y Felinheli
3 Maes Padarn
Llanberis
Gwynedd
LL55 4TE

Ffôn: 01286 872655

Ffôn Symudol: 07867 982518