Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r golofn ystadegau

Disgwyliedig
Nifer y cyfarfodydd roedd disgwyl i'r Cynghorydd fod yn bresennol yn eu rôl fel aelod o'r pwyllgor..
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Councillor Disgwyliedig Mynychwyd Yn bresennol
Craig ab Iago1190
Menna Baines660
Freya Bentham1050
Dylan Bullard630
Stephen W. Churchman15120
Steve Collings950
Annwen Daniels970
Robert Glyn Daniels860
Anwen J. Davies830
Elwyn Edwards15110
Alan Jones Evans850
Aled Ll. Evans17130
Dylan Fernley430
Peter Antony Garlick540
Simon Glyn1260
Gareth Wyn Griffith13120
E. Selwyn Griffiths14110
Alwyn Gruffydd18160
Annwen Hughes15110
John Brynmor Hughes17121
Louise Hughes1170
Richard Medwyn Hughes950
Judith Mary Humphreys12110
Nia Wyn Jeffreys15141
Peredur Jenkins1180
Aeron M. Jones400
Aled Wyn Jones18150
Anne Lloyd Jones15140
Berwyn Parry Jones14130
Charles Wyn Jones830
Elin Walker Jones16150
Elwyn Jones19180
Eric M. Jones11100
Gareth Jones14141
Huw Gruffydd Wyn Jones17100
Keith Jones330
Kevin Morris Jones880
Linda Ann Jones720
Sion W. Jones630
Eryl Jones-Williams13120
Olaf Cai Larsen18150
Beth Lawton16140
I. Dilwyn Lloyd850
Dafydd Meurig12110
Dilwyn Morgan1290
Linda Morgan610
Dafydd Owen12120
Dewi Owen1140
Edgar Wyn Owen19192
W. Roy Owen540
Jason Wayne Parry650
Nigel Pickavance310
Rheinallt Puw330
Peter Read1250
Dewi Wyn Roberts21180
Elfed Powell Roberts14130
Gareth A. Roberts870
John Pughe Roberts14110
W. Gareth Roberts940
Mair Rowlands850
Paul John Rowlinson16150
Angela Russell22140
Dyfrig L. Siencyn16151
Mike Stevens860
Gareth Thomas1591
Ioan Thomas17160
Hefin Underwood750
Catrin Wager1190
Cemlyn Rees Williams1480
Eirwyn Williams12100
Elfed Williams12110
Gareth Williams12110
Gethin Glyn Williams1360
Gruffydd Williams12110
Owain Williams13120