Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r golofn ystadegau

Disgwyliedig
Nifer y cyfarfodydd roedd disgwyl i'r Cynghorydd fod yn bresennol yn eu rôl fel aelod o'r pwyllgor..
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Councillor Disgwyliedig Mynychwyd Yn bresennol
Craig ab Iago1070
Menna Baines980
Freya Hannah Bentham740
Dylan Bullard520
Stephen W. Churchman14110
Steve Collings950
Annwen Daniels881
Robert Glyn Daniels860
Anwen J. Davies961
Elwyn Edwards13110
Alan Jones Evans870
Aled Ll. Evans1380
Dylan Fernley320
Peter Antony Garlick551
Simon Glyn1460
Gareth Wyn Griffith15120
E. Selwyn Griffiths1090
Alwyn Gruffydd15140
Annwen Hughes15140
John Brynmor Hughes19101
Louise Hughes870
Richard Medwyn Hughes1450
Judith Mary Humphreys1080
Nia Wyn Jeffreys11101
Peredur Jenkins1080
Aeron M. Jones330
Aled Wyn Jones14120
Anne Lloyd Jones1180
Berwyn Parry Jones18160
Charles Wyn Jones870
Elin Walker Jones14100
Elwyn Jones16160
Eric M. Jones12120
Gareth Jones17170
Huw Gruffydd Wyn Jones1590
Keith Jones430
Kevin Morris Jones860
Linda Ann Jones720
Sion W. Jones920
Eryl Jones-Williams15150
Olaf Cai Larsen16140
Beth Lawton16140
I. Dilwyn Lloyd950
Dafydd Meurig11102
Dilwyn Morgan940
Linda Morgan600
Dafydd Owen15150
Dewi Owen770
Edgar Wyn Owen24211
W. Roy Owen630
Jason Wayne Parry1080
Nigel Pickavance310
Rheinallt Puw320
Peter Read1740
Dewi Wyn Roberts24230
Elfed Powell Roberts1280
Gareth A. Roberts1080
John Pughe Roberts1180
W. Gareth Roberts510
Mair Rowlands751
Paul John Rowlinson17170
Angela Russell29270
Dyfrig L. Siencyn17141
Mike Stevens830
Gareth Thomas1090
Ioan Thomas1282
Hefin Underwood540
Catrin Wager1080
Cemlyn Rees Williams13100
Eirwyn Williams10100
Elfed Williams13120
Gareth Williams1190
Gethin Glyn Williams14121
Gruffydd Williams12100
Owain Williams14120