Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r golofn ystadegau

Disgwyliedig
Nifer y cyfarfodydd roedd disgwyl i'r Cynghorydd fod yn bresennol yn eu rôl fel aelod o'r pwyllgor..
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Councillor Disgwyliedig Mynychwyd Yn bresennol
Craig ab Iago760
Menna Baines000
Freya Bentham000
Dylan Bullard000
Stephen W. Churchman540
Steve Collings000
Annwen Daniels110
Robert Glyn Daniels000
Anwen J. Davies000
Elwyn Edwards440
Alan Jones Evans000
Aled Ll. Evans220
Dylan Fernley000
Peter Antony Garlick000
Simon Glyn440
Gareth Wyn Griffith10100
E. Selwyn Griffiths000
Alwyn Gruffydd110
Annwen Hughes110
John Brynmor Hughes330
Louise Hughes430
Richard Medwyn Hughes110
Judith Mary Humphreys000
Nia Wyn Jeffreys760
Peredur Jenkins210
Aeron M. Jones000
Aled Wyn Jones330
Anne Lloyd Jones550
Berwyn Parry Jones660
Charles Wyn Jones100
Elin Walker Jones110
Elwyn Jones110
Eric M. Jones440
Gareth Tudor Morris Jones220
Huw Gruffydd Wyn Jones550
Keith Jones110
Kevin Morris Jones000
Linda Ann Jones110
Sion W. Jones100
Eryl Jones-Williams000
Olaf Cai Larsen000
Beth Lawton110
I. Dilwyn Lloyd440
Dafydd Meurig770
Dilwyn Morgan770
Linda Morgan000
Dafydd Owen000
Dewi Owen000
Edgar Wyn Owen660
W. Roy Owen000
Jason Wayne Parry000
Nigel Pickavance000
Rheinallt Puw000
Peter Read000
Dewi Wyn Roberts330
Elfed Powell Roberts110
Gareth A. Roberts540
John Pughe Roberts440
W. Gareth Roberts100
Mair Rowlands000
Paul John Rowlinson330
Angela Russell220
Dyfrig L. Siencyn960
Mike Stevens000
Gareth Thomas860
Ioan Thomas990
Hefin Underwood000
Catrin Wager760
Cemlyn Rees Williams980
Eirwyn Williams430
Elfed Williams110
Gareth Williams000
Gethin Glyn Williams210
Gruffydd Williams440
Owain Williams540