Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r golofn ystadegau

Disgwyliedig
Nifer y cyfarfodydd roedd disgwyl i'r Cynghorydd fod yn bresennol yn eu rôl fel aelod o'r pwyllgor..
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Councillor Disgwyliedig Mynychwyd Yn bresennol
Craig ab Iago1170
Menna Baines770
Freya Bentham950
Dylan Bullard610
Stephen W. Churchman13100
Steve Collings1270
Annwen Daniels750
Robert Glyn Daniels540
Anwen J. Davies940
Elwyn Edwards13100
Alan Jones Evans870
Aled Ll. Evans17110
Dylan Fernley320
Peter Antony Garlick540
Simon Glyn1260
Gareth Wyn Griffith15110
E. Selwyn Griffiths12110
Alwyn Gruffydd16150
Annwen Hughes13100
John Brynmor Hughes1791
Louise Hughes1070
Richard Medwyn Hughes930
Judith Mary Humphreys14130
Nia Wyn Jeffreys13122
Peredur Jenkins850
Aeron M. Jones310
Aled Wyn Jones14120
Anne Lloyd Jones15130
Berwyn Parry Jones15130
Charles Wyn Jones1070
Elin Walker Jones17140
Elwyn Jones17170
Eric M. Jones11110
Gareth Jones16161
Huw Gruffydd Wyn Jones16100
Keith Jones320
Kevin Morris Jones870
Linda Ann Jones630
Sion W. Jones630
Eryl Jones-Williams13130
Olaf Cai Larsen17140
Beth Lawton14120
I. Dilwyn Lloyd960
Dafydd Meurig1091
Dilwyn Morgan1080
Linda Morgan600
Dafydd Owen15150
Dewi Owen1140
Edgar Wyn Owen24242
W. Roy Owen850
Jason Wayne Parry980
Nigel Pickavance300
Rheinallt Puw330
Peter Read1450
Dewi Wyn Roberts20180
Elfed Powell Roberts11100
Gareth A. Roberts980
John Pughe Roberts1280
W. Gareth Roberts840
Mair Rowlands751
Paul John Rowlinson15140
Angela Russell21160
Dyfrig L. Siencyn15131
Mike Stevens630
Gareth Thomas1380
Ioan Thomas14120
Hefin Underwood640
Catrin Wager1080
Cemlyn Rees Williams1290
Eirwyn Williams12110
Elfed Williams17150
Gareth Williams13120
Gethin Glyn Williams961
Gruffydd Williams1180
Owain Williams13130