Crynodeb Presenoldeb ar gyfer yr holl gyfarfodydd cyhoeddus

Eglurhad o'r golofn ystadegau

Disgwyliedig
Nifer y cyfarfodydd roedd disgwyl i'r Cynghorydd fod yn bresennol yn eu rôl fel aelod o'r pwyllgor..
Mynychwyd
Nifer y cyfarfodydd yr aeth y Cynghorydd iddynt fel aelod o’r pwyllgor hwnnw.
Yn bresennol
Nifer y cyfarfodydd eraill yr aeth y Cynghorydd iddynt ac eithrio fel aelod o’r Pwyllgor, er enghraifft yn wirfoddol oherwydd diddordeb personol yn y testun oedd yn cael ei drafod..
Ystadegau
Councillor Disgwyliedig Mynychwyd Yn bresennol
Craig ab Iago11110
Menna Baines970
Freya Bentham620
Beca Brown000
Dylan Bullard330
Stephen W. Churchman13130
Steve Collings10100
Annwen Daniels870
Robert Glyn Daniels550
Anwen J. Davies990
Elwyn Edwards11110
Alan Jones Evans760
Aled Ll. Evans12100
Dylan Fernley220
Peter Antony Garlick330
Simon Glyn16130
Gareth Wyn Griffith13131
E. Selwyn Griffiths12120
Alwyn Gruffydd1180
Annwen Hughes14140
John Brynmor Hughes14120
Louise Hughes1090
Richard Medwyn Hughes1040
Judith Mary Humphreys13120
Nia Wyn Jeffreys13120
Peredur Jenkins980
Aeron M. Jones320
Aled Wyn Jones10100
Anne Lloyd Jones14140
Berwyn Parry Jones16150
Charles Wyn Jones000
Elin Walker Jones660
Elwyn Jones10100
Eric M. Jones12120
Gareth Tudor Morris Jones20200
Huw Gruffydd Wyn Jones15130
Keith Jones220
Kevin Morris Jones440
Linda Ann Jones840
Sion W. Jones420
Eryl Jones-Williams14140
Olaf Cai Larsen15150
Beth Lawton12120
I. Dilwyn Lloyd970
Dafydd Meurig14140
Dilwyn Morgan11100
Linda Morgan730
Dafydd Owen1070
Dewi Owen970
Edgar Wyn Owen24244
W. Roy Owen430
Jason Wayne Parry530
Nigel Pickavance210
Rheinallt Puw860
Peter Read860
Dewi Wyn Roberts24190
Elfed Powell Roberts880
Gareth A. Roberts1080
John Pughe Roberts10100
W. Gareth Roberts610
Mair Rowlands1080
Paul John Rowlinson14140
Angela Russell15150
Dyfrig L. Siencyn17140
Mike Stevens330
Gareth Thomas13111
Ioan Thomas18180
Hefin Underwood420
Catrin Wager11110
Cemlyn Rees Williams11110
Eirwyn Williams1080
Elfed Williams11110
Gareth Williams760
Gethin Glyn Williams960
Gruffydd Williams760
Owain Williams1190