Dyfrig L. Siencyn

Profile image for Dyfrig L. Siencyn

Teitl: Arweinydd

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Dolgellau (Gogledd)

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Swyddfa'r Arweinydd
Swyddfeydd y Cyngor
Swyddfa'r Sir
Caernarfon, Gwynedd
LL55 1SH

Ffôn:  01286 679298

Ffôn Symudol:  07712 199541

E-bost:  cynghorydd.dyfrigsiencyn@gwynedd.llyw.cymru

Lawrlwythwch manylion cyswllt Dyfrig L. Siencyn fel Vcard

Cyfrifoldebau

Aelodaeth Pwyllgorau

Tymor swydd

  • 07/05/2012 -

Penodiadau i Gyrff Allanol

Etholiadau