W. Gareth Roberts

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Aberdaron

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
Cwrt
Aberdaron
Gwynedd
LL53 8DA

Ffôn:  (01758) 760478

Ffôn Symudol:  07967 467379

E-bost busnes:  cynghorydd.garethroberts@gwynedd.llyw.cymru

Lawrlwythwch manylion cyswllt W. Gareth Roberts fel Vcard

Aelodaeth Pwyllgorau

Tymor swydd

  • 07/05/2012 -

Penodiadau i Gyrff Allanol

Etholiadau