Gethin Glyn Williams

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Abermaw