Eirwyn Williams

Plaid: Annibynnol

Ward: Cricieth