Anwen J. Davies

Plaid: Llais Gwynedd

Ward: Efailnewydd / Buan