Anne Lloyd Jones

Profile image for Anne Lloyd Jones

Plaid: Annibynnol

Ward: Tywyn

Cynghorwyr eraill sy'n cynrhychioli Ward: