E. Selwyn Griffiths

Teitl: Pencampwr Pobl Hŷn

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Porthmadog (Gorllewin)