Gareth Wyn Griffith

Profile image for Gareth Wyn Griffith

Teitl: Aelod Cabinet Amgylchedd

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Y Felinheli