Edgar Wyn Owen

Teitl: Cadeirydd y Cyngor

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Waunfawr