Catrin Wager

Profile image for Catrin Wager

Teitl: Aelod Cabinet Priffyrdd a Bwrdeistrefol

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Menai (Bangor)

Cynghorwyr eraill sy'n cynrhychioli Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad ar gyfer gohebu: 
Swyddfa Gr┼Áp Plaid Cymru Cyngor Gwynedd
Stryd y Jel
Caernarfon
Gwynedd
LL55 1SH

Ffôn Symudol:  07366 418318

E-bost:  cynghorydd.catrinwager@gwynedd.llyw.cymru

Lawrlwythwch manylion cyswllt Catrin Wager fel Vcard

Cyfrifoldebau

Aelodaeth Pwyllgorau

Tymor swydd

  • 08/05/2017 -

Penodiadau i Gyrff Allanol

Etholiadau