Dafydd Owen

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Tregarth a Mynydd Llandygai