Cemlyn Rees Williams

Profile image for Cemlyn Rees Williams

Teitl: Aelod Cabinet Addysg

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Cadnant (Caernarfon)

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
Y Bwthyn
Ffordd Bethel
Caernarfon
LL55 1EB

Ffôn:  01286 674977

Ffôn Symudol:  07955 951403

E-bost busnes:  cynghorydd.cemlynwilliams@gwynedd.llyw.cymru

Lawrlwythwch manylion cyswllt Cemlyn Rees Williams fel Vcard

Cyfrifoldebau

Aelodaeth Pwyllgorau

Tymor swydd

  • 08/05/2017 -

Etholiadau