Berwyn Parry Jones

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Cwm y Glo