Gareth Williams

Plaid: Llais Gwynedd

Ward: Botwnnog