Aled Wyn Jones

Plaid: Plaid Cymru

Ward: Llanaelhaearn