Dylan Fernley

Plaid: Annibynnol

Ward: Marchog (Bangor)

Cynghorwyr eraill sy'n cynrhychioli Ward:

Gwybodaeth gyswllt

Cyfeiriad cartref: 
24 Tan y Coed
Bangor
Gwynedd
LL57 1LU

Ffôn Symudol:  07874 225209

E-bost busnes:  Cynghorydd.DylanFernley@gwynedd.llyw.cymru

Lawrlwythwch manylion cyswllt Dylan Fernley fel Vcard

Aelodaeth Pwyllgorau

Tymor swydd

  • 20/07/2016 -

Etholiadau