Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Pwllheli

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Nodi a derbyn yr adroddiad

 

Dyddiad cyhoeddi: 10/10/2023

Dyddiad y penderfyniad: 10/10/2023

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 10/10/2023 - Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Pwllheli

Dogfennau Cefnogol: