Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 222 KB

5.

STAFFIO UNED GWEINYDDU PENSIYNAU pdf eicon PDF 257 KB

I ystyried yr adroddiad a chymeradwyo cynnydd mewn gwariant ar staff yr Uned Pensiynau erbyn 2022/23.

6.

CYMERADWYO CYLLIDEB 2022/23 pdf eicon PDF 212 KB

I ystyried yr adroddiad a chymeradwyo cyllideb yr Uned Gweinyddu Pensiynau a’r Uned Buddsoddi ar gyfer y flwyddyn ariannol 2022/23

7.

PRISIAD 2022: RHAGDYBIAETHAU ACTIWARAIDD pdf eicon PDF 102 KB

I ystyried yr adroddiad a chymeradwyo'r rhagdybiaethau actiwaraidd a awgrymwyd gan Hymans Robertson, Actiwari y Gronfa, i'w defnyddio ym Mhrisiad 2022

Dogfennau ychwanegol: