Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Eirian Roberts  01286 679018

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd.

4.

COFNODION pdf eicon PDF 385 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol o’r Pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 15 Tachwedd 2022 fel rhai cywir.

5.

ADRODDIAD BLYNYDDOL Y PENNAETH GWASANAETHAU DEMOCRATIAETH pdf eicon PDF 480 KB

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Gwasanaethau Democratiaeth.

6.

CEFNOGAETH I GYNGHORWYR A DIOGELWCH CYNGHORWYR pdf eicon PDF 239 KB

Cyflwyno adroddiad ar y cyd gan y Rheolwr Democratiaeth ac Iaith, y Pennaeth Cynorthwyol Cefnogaeth Gorfforaethol a’r Swyddog Hyfforddiant Aelodau.

 

7.

DARPARIAETH DYSGU A DATBLYGU I AELODAU pdf eicon PDF 814 KB

Cyflwyno adroddiad y Rheolwr Dysgu a Datblygu’r Sefydliad.

8.

CEFNOGAETH I GYNGHORWYR - PERFFORMIAD Y TIM GWASANAETHAU DEMOCRATIAETH pdf eicon PDF 326 KB

Cyflwyno adroddiad y Rheolwr Gwasanaethau Democratiaeth ac Iaith a’r Arweinydd Tim Democratiaeth.

9.

ADRODDIAD PANEL ANNIBYNNOL CYMRU AR GYDNABYDDIAETH ARIANNOL pdf eicon PDF 577 KB

Cyflwyno adroddiad y Rheolwr Gwasanaeth Democratiaeth ac Iaith.

Dogfennau ychwanegol: