Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679 878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

3.

MATERION BRYS

4.

COFNODION pdf eicon PDF 109 KB

5.

COFNODION IS-BWYLLGORAU TRWYDDEDU CANOLOG pdf eicon PDF 129 KB

6.

ADOLYGIAD O DDATGANIAD O BOLISI DRAFT - DEDDF TRWYDDEDU 2003, YN DILYN YMGYNGHORIAD CYHOEDDUS pdf eicon PDF 136 KB

Yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus statudol, gofynnir i’r Pwyllgor Trwyddedu gymeradwyo’r Datganiad o Bolisi Trwyddedu ar gyfer ei  gyfeirio at y Cyngor ar gyfer ei fabwysiadu

Dogfennau ychwanegol: