Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Rhodri Jones  01286 679256

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol.

 

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 189 KB

5.

LLYWODRAETH CYMRU: LLYTHYR GAN WEINIDOG Y GYMRAEG AC ADDYSG pdf eicon PDF 143 KB

Eitem er gwybodaeth yn unig. Mae’r ddogfen hon wedi ei chyfieithu gan y Cyngor.

Dogfennau ychwanegol:

6.

CYNLLUN HYBU'R GYMRAEG: ADRAN AMGYLCHEDD pdf eicon PDF 131 KB

Cyflwyno gwybodaeth am gyfraniad yr adran i’r Polisi Iaith.

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad gan nodi’r sylwadau a dderbyniwyd.

 

7.

CYNLLUN HYBU'R GYMRAEG: ADRAN PRIFFYRDD A BWRDEISTREFOL pdf eicon PDF 267 KB

Cyflwyno gwybodaeth am gyfraniad yr adran i’r Polisi Iaith.

 

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad gan nodi’r sylwadau a dderbyniwyd.

8.

CYNLLUN HYBU'R GYMRAEG: ADRAN CYLLID pdf eicon PDF 218 KB

Cyflwyno gwybodaeth am gyfraniad yr adran i’r Polisi Iaith.

Penderfyniad:

9.

DIWEDDARIAD PROSIECT BLAENORIAETH DYNODIADAU IAITH pdf eicon PDF 154 KB

I roi diweddariad ar y prosiect i’r Aelodau.

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad gan nodi’r sylwadau a dderbyniwyd.