Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679 878

Eitemau
Rhif eitem

1.

ETHOL CADEIRYDD

I ethol Cadeirydd ar gyfer 2023/24

Penderfyniad:

2.

ETHOL IS-GADEIRYDD

I ethol Is-gadeirydd ar gyfer 2023/24

Penderfyniad:

3.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

4.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

5.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried

6.

COFNODION pdf eicon PDF 151 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor a gynhaliwyd 31 Mawrth 2023 fel rhai cywir

7.

DERBYN DIWEDDARIAD GAN Y GWASANAETHAU

I dderbyn diweddariad gan gynrychiolwyr

 

·         Network Rail

 

·         Trafnidiaeth Cymru

 

·         Heddlu Trafnidiaeth Brydeinig

8.

CWESTIYNAU FFURFIOL pdf eicon PDF 50 KB

I dderbyn ymateb i gwestiynau ffurfiol a dderbyniwyd