Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

4.

CAIS AM DRWYDDED EIDDO pdf eicon PDF 347 KB

CAFFI A BAR PARC GWYLIAU TRAWSFYNYDD

 

I ystyried y cais

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

  • Caniatáu y cais diwygiedig yn unol â chaniatâd cynllunio Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (rhif NP5/78/519/A - sylwadau Gwarchod y Cyhoedd) a gofynion Deddf Trwyddedu 2003
  • Cynnwys y mesurau a argymhellir yn adran M o’r cais fel amodau i’r drwydded