Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

3.

MATERION BRYS

4.

CAIS AM DRWYDDED EIDDO pdf eicon PDF 222 KB

Elevenses Distillery Ltd, Neuadd y Faenol, Parc y Faenol, Bangor,

Gwynedd LL57 4BP

 

I ystyried y cais uchod

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD

 

Caniatau y cais