Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

3.

MATERION BRYS

4.

CAIS AM DRWYDDED EIDDO pdf eicon PDF 245 KB

Clwb Golff Abersoch, Lon Golff, Abersoch, LL53 7EY

 

I ystyried y cais

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD: Yn unol â gofynion Deddf Trwyddedu 2003, caniatawyd y cais yn ddarostyngedig i gyfaddawd a wnaed gyda’r ymgeisydd:

 

Bydd unrhyw ddigwyddiadau a gynhelir ar y safle dan reolaeth pwyllgor y clwb

 

Ar ôl 0200, bydd yr eiddo ar agor i aelodau'r clwb golff yn unig

 

Bydd holl ddrysau a ffenestri'r eiddo yn cael eu cadw ar gau yn ystod adloniant rheoledig, ac eithrio yn ystod mynediad ac allanfa uniongyrchol.

 

Ni chaniateir i unrhyw gerddoriaeth fyw/chwyddedig gael ei chwarae tu allan yr eiddo ar ôl 23:00

 

Ni fydd sŵn neu ddirgryniad y dod o'r eiddo a fyddai'n achosi niwsans.

 

Ni chaniateir gwaredu gwastraff poteli neu ganiau i gynhwysydd y tu allan i'r adeilad trwyddedig rhwng yr oriau 22:00 - 08:00 . Bydd y poteli yn cael eu cadw oddi fewn i gwrtil yr eiddo mewn sgip neu fin gyda chaead