Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

CADEIRYDD

I ethol Cadeirydd ar gyfer y cyfarfod hwn

2.

YMDDIHEURIADAU

3.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

4.

MATERION BRYS

5.

ADRODDIAD BLYNYDDOL CRONFA BENSIWN GWYNEDD 2022/23 pdf eicon PDF 3 MB

I dderbyn Adroddiad Blynyddol Cronfa Bensiwn Gwynedd 2022/23