Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

 

4.

CAIS AM DRWYDDED EIDDO pdf eicon PDF 286 KB

Land and Seafood Bar, Abersoch Land and Sea, Royal Garage, Abersoch, LL53 7AH

 

I ystyried y cais

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

5.

CAIS AM DRWYDDED EIDDO pdf eicon PDF 251 KB

Caffi Llew Glas, 3, Plas y Goits, Stryd Fawr, Harlech,  LL46 2YA.

 

I ystyried y cais

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

Bod y Pwyllgor yn caniatau cais yn unol â'r amodau a osodwyd gan gais cynllunio Parc Cenedlaethol Eryri NP5/61/T2E