Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

3.

MATERION BRYS

4.

COFNODION pdf eicon PDF 235 KB

5.

CYMERADWYO CYLLIDEB 2023/24: UNED GWEINYDDU PENSIYNAU A'R UNED BUDDSODDI pdf eicon PDF 212 KB

I ystyried a chymeradwyo cyllideb yr Uned Gweinyddu Pensiynau a’r Uned Buddsoddi ar gyfer y flwyddyn ariannol 2023/24

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

  • Derbyn yr adroddiad
  • Cymeradwyo Cyllideb yr Uned Gweinyddu Pensiynau a’r Uned Buddsoddi ar gyfer y flwyddyn ariannol 2023/24

 

6.

ADOLYGU AMCANION STRATEGOL AR GYFER YMGYNGHORWYR BUDDSODDI'R GRONFA pdf eicon PDF 195 KB

I nodi’r adroddiad cynnydd a chymeradwyo amcanion yr Ymgynghorwyr Buddsoddi am y cyfnod nesaf.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD

 

  • Derbyn a nodir adroddiad cynnydd
  • Cymeradwyo amcanion yr Ymgynghorwyr Buddsoddi am y cyfnod nesaf yn ddarostyngedig i ychwanegu’r gair ‘pendant’ i amcan 7 ‘Darparu cyngor perthnasol ac amserol’.

‘... gallai cyngor ‘amgen’ weithiau fod yn fwy rhagweithiol, pendant ac amserol ...’

 

7.

DATGANIAD STRATEGAETH CYLLIDO pdf eicon PDF 210 KB

I ystyried a chadarnhau'r rhagdybiaethau a'r polisïau a amlinellir yn yr adroddiad

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

  • Derbyn a chadarnhau'r tybiaethau a’r polisïau yn y Datganiad Strategaeth Cyllido (drafft)
  • Cymeradwyo’r Datganiad Strategaeth Cyllido (drafft) ar gyfer ymgynghoriad gyda holl gyflogwyr y Gronfa

 

 

8.

DIGWYDDIADAU 2023 pdf eicon PDF 252 KB

 

I hysbysu’r Aelodau o ddigwyddiadau 2023

 

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD:

 

  • Derbyn a chadarnhau enwebiadau ar gyfer mynychu digwyddiadau 2023