Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679 878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

3.

MATERION BRYS

4.

COFNODION pdf eicon PDF 432 KB

5.

COFNODION IS-BWYLLGOR TRWYDDEDU CYFFREDINOL pdf eicon PDF 216 KB

Cyflwyno, er gwybodaeth, cofnodion yr Is Bwyllgor Trwyddedu Cyffredinnol a gynhaliwyd ar y dyddiau canlynol:

 

a)    21 Ebrill 2023

b)    14 Gorffennaf 2023

Dogfennau ychwanegol:

6.

FFIOEDD ARFAETHEDIG TRWYDDEDAU TACSIS 2023/24 pdf eicon PDF 244 KB

I ystyried a chymeradwyo yn derfynol y cynnig i godi’r ffioedd yn weithredol o’r 1af o Hydref 2023,  i’r lefel a argymhellir ; yn unol â’r drefn a amlinellwyd yn dilyn yr  ymgynghoriad cyhoeddus.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

PENDERFYNIAD

 

Cymeradwyo yn derfynol y cynnig i godi’r ffioedd yn weithredol o’r 1af o Hydref, i’r lefel a argymhellwyd; yn unol a’r drefn a amlinellwyd yn dilyn yr ymgynghoriad cyhoeddus