Rhaglen

Lleoliad: Hybrid - Siambr Dafydd Orwig, Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon LL55 1SH. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Annes Sion  01286 679490

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS

Dogfennau ychwanegol:

4.

MATERION YN CODI O DROSOLWG A CHRAFFU

Dogfennau ychwanegol:

5.

COFNODION CYAFARFOD A GYNHALIWYD AR 23 IONAWR 2024 pdf eicon PDF 159 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

ADOLYGIAD POLISI DIOGELU pdf eicon PDF 151 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Menna Trenholme

Dogfennau ychwanegol:

7.

CYTUNDEB CYFLAWNI, CYNLLUN DATBLYGU LLEOL - YMATEB I'R CYFNOD YMGYNGHORI CYHOEDDUS pdf eicon PDF 219 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Dafydd Meurig

Dogfennau ychwanegol:

8.

YMGYNGHORIAD LLYWODRAETH CYMRU; 'PAPUR GWYN AR ROI DIWEDD AR DDIGARTREFEDD YNG NGHYMRU pdf eicon PDF 173 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Craig ab Iago

Dogfennau ychwanegol:

9.

CYMERADWYO CYNLLUN CYDWEITHIO - CANOLFAN MONITRO ARFORDIROL CYMRU pdf eicon PDF 172 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Berwyn Parry Jones

Dogfennau ychwanegol:

10.

DIWYGIO’R DREFN TRETH CYNGOR - YMGYNGHORIAD LLYWODRAETH CYMRU: TRETH GYNGOR DECACH: CAM 2 pdf eicon PDF 488 KB

Cyflwynwyd gan: Cllr. Ioan Thomas

Dogfennau ychwanegol:

11.

CYNLLUN CYNGOR GWYNEDD 2023-2028 - ADOLYGIAD 2024/25 pdf eicon PDF 203 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Dyfrig Siencyn

Dogfennau ychwanegol:

12.

CYNLLUN ARBEDION 2024/25 pdf eicon PDF 228 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Ioan Thomas

Dogfennau ychwanegol:

13.

CYLLIDEB 2024/25 pdf eicon PDF 741 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Ioan Thomas

Dogfennau ychwanegol:

14.

ADRODDIAD PERFFORMIAD YR AELOD CABINET DROS YR ECONOMI pdf eicon PDF 291 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Dyfrig Siecyn a Cyng. Nia Jeffreys

Dogfennau ychwanegol:

15.

ADRODDIAD PERFFORMIAD YR AELOD CABINET DROS GEFNOGAETH GORFFORAETHOL A'R GWASANAETH CYFREITHIOL pdf eicon PDF 403 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Menna Trenholme

Dogfennau ychwanegol: