Manylion y penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Cynllunio

Statws Penderfyniad: Caniatawyd

Is AllweddolPenderfyniad?: Na

yn amodol ar gael ei alw i mewn?: Na

Penderfyniad:

Caniatáu y cais

 

Amodau:

 

1.            Unol a’r cynlluniau

 

Nodyn Dwr Cymru

 

Dyddiad cyhoeddi: 11/01/2021

Dyddiad y penderfyniad: 11/01/2021

Penderfynwyd yn y cyfarfod: 11/01/2021 - Pwyllgor Cynllunio

Dogfennau Cefnogol: