Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol

Cyswllt: Annes SiĆ“n  01286 679490

Gweddarllediad: Gwylio'r gweddarllediad

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS

Dogfennau ychwanegol:

4.

MATERION YN CODI O DROSOLWG A CHRAFFU

Dogfennau ychwanegol:

5.

COFNODION CYAFARFOD A GYNHALIWYD AR 30 MAWRTH 2021 pdf eicon PDF 185 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

SICRHAU FOD Y GRANT CYMORTH TAI YN ARWAIN AT Y GEFNOGAETH ORAU POSIB I'R DIGARTREF YNG NGWYNEDD pdf eicon PDF 295 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Craig ab Iago

Dogfennau ychwanegol: