Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol - Virtual Meeting

Cyswllt: Natalie Lloyd Jones  01286 679878

Gweddarllediad: Gwylio'r gweddarllediad

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

Dogfennau ychwanegol:

4.

COFNODION pdf eicon PDF 143 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 25 Chwefror, 2021 fel rhai cywir.

Dogfennau ychwanegol:

5.

BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS - CYNNYDD AR WIREDDU'R CYNLLUN LLESIANT pdf eicon PDF 365 KB

I ystyried yr adroddiad.

Dogfennau ychwanegol:

6.

TREFNIADAU TÂN GWYLLT pdf eicon PDF 109 KB

I ystyried yr adroddiad.

 

Dogfennau ychwanegol:

7.

GWASANAETH GWARCHOD Y CYHOEDD pdf eicon PDF 200 KB

I ystyried yr adroddiad.

 

Dogfennau ychwanegol: