Rhaglen

Lleoliad: Siambr Hywel Dda - Swyddfeydd y Cyngor, Caernarfon. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Lowri Haf Evans  01286 679878

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

 

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol

 

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

 

4.

COFNODION pdf eicon PDF 89 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd 10fed o Ragfyr 2019 fel rhai cywir  

 

5.

COFNODION PWYLLGOR PENSIYNAU pdf eicon PDF 75 KB

Cyflwyno er gwybodaeth, cofnodion y Pwyllgor Pensiynau a gynhaliwyd 16 o Ionawr 2020 ac ystyried unrhyw faterion yn codi

 

6.

DIWEDDARIAD CYFFREDINOL AM WEINYDDIAETH PENSIYNAU pdf eicon PDF 424 KB

I ystyried yr adroddiad

7.

DIWEDDARIAD PARTNERIAETH PENSIWN CYMRU pdf eicon PDF 502 KB

I ystyried yr adroddiad

8.

CYFATHREBU GYDAG AELODAU NEWYDD AC IFANC pdf eicon PDF 248 KB

I ystyried yr adroddiad

Dogfennau ychwanegol:

9.

CYNHADLEDD LAPFF, 4-6 RHAGFYR 2019- BOURNEMOUTH pdf eicon PDF 35 KB

I ystyried yr adroddiad

Dogfennau ychwanegol:

10.

CYNHADLEDD LLYWODRAETHU'R CPLlL, 23-24 IONAWR 2020 - EFROG pdf eicon PDF 441 KB

I ystyried yr adroddiad

Dogfennau ychwanegol:

11.

PECYN HYFFORDDIANT Y RHEOLEIDDIWR PENSIYNAU pdf eicon PDF 1 MB

I ystyried yr adroddiad