Rhaglen

Lleoliad: Neuadd Dyfi, Aberdyfi, LL35 0NR

Cyswllt: Sion Owen  01286 679665

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

3.

COFNODION pdf eicon PDF 73 KB

I dderbyn a chadarnhau cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgr Harbwr a gynhaliwyd ar 13 Tachwedd 2018.

4.

ADRODDIAD GAN YR UWCH SWYDDOG HARBYRAU pdf eicon PDF 69 KB

I dderbyn adroddiad yr Uwch Swyddog Harbyrau.

Dogfennau ychwanegol:

5.

DYDDIAD CYFARFOD NESAF

I nodi bydd cyfarfod nesaf Pwyllgor Ymgynghorol Harbwr Aberdyfi yn debygol o gael ei gynnal ar 12 Tachwedd 2019.