Rhaglen

Lleoliad: Rhith-gyfarfod (Ar hyn o bryd nid oes modd i’r cyhoedd fynychu'r cyfarfod)

Cyswllt: Annes Siôn  01286 679490

Gweddarllediad: Gwylio'r gweddarllediad

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS

Dogfennau ychwanegol:

4.

MATERION YN CODI O DROSOLWG A CHRAFFU

Dogfennau ychwanegol:

5.

COFNODION CYAFARFOD A GYNHALIWYD AR 16 MEHEFIN 2020 pdf eicon PDF 322 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

STRATEGAETH DDIGIDOL YSGOLION pdf eicon PDF 230 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Cemlyn Williams

Dogfennau ychwanegol:

7.

PROSIECT PROFI OLRHAIN DIOGELU pdf eicon PDF 254 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Gareth Griffith

Dogfennau ychwanegol: