Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol / Virtual Meeting. Gweld cyfarwyddiadau

Cyswllt: Natalie Lloyd Jones  E-bost: NatalieLloydJones@Gwynedd.llyw.cymru

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

dderbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol.

3.

MATERION BRYS

Nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

4.

COFNODION pdf eicon PDF 244 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar y 10fed Rhagfyr, 2020 fel rhai cywir.

5.

RHAGLEN WAITH CYNLLUN GWIETHREDU HAWLIAU TRAMWY pdf eicon PDF 255 KB

AELOD CABINET: Cynghorydd Gareth W Griffith

 

I ystyried yr adroddiad.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

  • Derbyn y cynllun drafft gan nodi’r sylwadau a wnaed yn ystod y cyfarfod i’w hymgorffori yn y ddogfen er ymgynghoriad cyhoeddus.
  • Bod y fersiwn terfynol yn cael ei gyflwyno gerbron y pwyllgor yn dilyn y cyfnod ymgynghori.

 

6.

CANLLAW CYNLLUNIO ATODOL: CYFLEUSTERAU A LLETY I DWRISTIAID pdf eicon PDF 354 KB

AELOD CABINET: Cynghorydd Gareth W Griffith

 

I ystyried yr adroddiad.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad gan nodi’r sylwadau.

 

7.

GWASANAETH GWARCHOD Y CYHOEDD - GWAITH YN YSTOD Y PANDEMIG pdf eicon PDF 348 KB

AELOD CABINET: Cynghorydd Gareth W Griffith.

 

I ystyried yr adroddiad.

Penderfyniad:

 

Derbyn cynnwys yr adroddiad gan nodi’r sylwadau.