Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol Zoom

Cyswllt: Einir Rhian Davies  01286 679868

Gweddarllediad: Gwylio'r gweddarllediad

Eitemau
Rhif eitem

1.

ETHOL CADEIRYDD

I Ethol Cadeirydd i’r Pwyllgor hwn am y Flwyddyn 2020-21

2.

ETHOL IS-GADEIRYDD

I Ethol Is-Gadeirydd i’r Pwyllgor hwn am y Flwyddyn 2020-21

 

 

3.

YMDDIHEURIADAU

I derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb

4.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol

5.

MATERION BRYS

I nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried.

6.

COFNODION pdf eicon PDF 444 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar y 30 Ionawr, 2020 fel rhai cywir.

7.

ADRODDIAD CYNNYDD AR ARGYMHELLION YMCHWILIAD CRAFFU : CEFNOGI POBL ANABL GWYNEDD (GWASANAETH CADEIRIAU OLWYN) pdf eicon PDF 412 KB

I Dderbyn Adroddiad Cynnydd ar Argymhellion Ymchwiliad Craffu: Cefnogi Pobl Anabl Gwynedd (Gwasanaeth Cadeiriau Olwyn)

8.

PLANT A PHOBL IFANC MEWN GOFAL pdf eicon PDF 268 KB

I Ystyried Adroddiad ar Blant a Phobl Ifanc Mewn Gofal

 

Dogfennau ychwanegol: