Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Zoom

Cyswllt: Natalie Lloyd Jones  01286 679780

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

ETHOL CADEIRYDD

Ethol Cadeiryd ar gyfer 2021/22.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Etholwyd Y Cynghorydd Berwyn P Jones yn Gadeirydd i’r pwyllgor hwn am y cyfnod 2021/22.

 

2.

ETHOL IS-GADEIRYDD

Ethol Is-Gadeirydd ar gyfer 2021/22.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Etholwyd Y Cynghorydd Glyn Daniels yn Is-Gadeirydd i’r pwyllgor hwn am y cyfnod 2021/22.

 

3.

YMDDIHEURIADAU

I dderbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

Dogfennau ychwanegol:

4.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

I dderbyn unrhyw ddatganiadau o fuddiant personol.

Dogfennau ychwanegol:

5.

MATERION BRYS

I nodi unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir eu hystyried

Dogfennau ychwanegol:

6.

COFNODION pdf eicon PDF 219 KB

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod blaenorol

o’r pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 22 Ebrill, 2021 fel rhai cywir.

Dogfennau ychwanegol:

7.

BINIAU HALEN pdf eicon PDF 257 KB

I adrodd ar y sefyllfa gyfredol.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

a)    Derbyn yr adroddiad gan nodi’r sylwadau a dderbyniwyd

b)    Bod adroddiad pellach yn dod gerbron y pwyllgor i’w diweddaru ar y sefyllfa.

 

8.

TRAFNIDIAETH - GWERTH CYMDEITHASOL pdf eicon PDF 194 KB

I Ddiweddaru’r Pwyllgor am y cynnydd hyd yma.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad gan nodi’r sylwadau a dderbyniwyd.

 

9.

ADRODDIAD BLYNYDDOL BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS pdf eicon PDF 330 KB

Darparu adroddiad ar gynnydd gwaith y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd ac Ynys Môn.

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyn y rhaglen waith.

 

10.

RHAGLEN WAITH DDRAFFT CRAFFU 2021/22 pdf eicon PDF 213 KB

Cyflwyno rhaglen waith ddrafft craffu 2021/22 i’w mabwysiadu.

 

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyn yr rhaglen waith ddrafft.