Rhaglen

Lleoliad: Cyfarfod Rhithiol - i gael mynediad dilynwch y linc :https://gwynedd.public-i.tv/core/portal/webcast_interactive/588927

Cyswllt: Annes Siôn  01286 679490

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

3.

MATERION BRYS

4.

MATERION YN CODI O DROSOLWG A CHRAFFU

5.

COFNODION CYAFARFOD A GYNHALIWYD AR 6 GORFFENNAF 2021 pdf eicon PDF 314 KB

6.

DEDDF LLYWODRAETH LEOL AC ETHOLIADAU (CYMRU) 2021 - CAIS AM ADNODDAU I ALLUOGI MYNYCHU CYFARFODYDD O BELL pdf eicon PDF 295 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Nia Jeffreys and Cyng. Ioan Thomas

7.

UNED 2A PARC BUSNES ERYRI, PENRHYNDEUDRAETH pdf eicon PDF 415 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Nia Jeffreys

8.

CYNLLUN STRATEGOL Y GYMRAEG MEWN ADDYSG 2022-2032 pdf eicon PDF 331 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Cemlyn Williams

Dogfennau ychwanegol:

9.

ADRODDIAD BLYNYDDOL BWRDD PARTNERIAETH RHANBARTHOL GOGLEDD CYMRU pdf eicon PDF 128 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Dafydd Meurig

Dogfennau ychwanegol:

10.

GORCHYMYN DIOGELU MANNAU CYHOEDDUS : RHEOLI CŴN pdf eicon PDF 252 KB

Cyflwynwyd gan: Cyng. Catrin Wager

Dogfennau ychwanegol: