Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddarganfod y gwybodaeth diweddaraf yng nghyswllt penderfyniadau Pwyllgorau'r Cyngor sydd yn gwneud penderfyniadau.

Neu fe allwch ymweld â tudalen penderfyniadau swyddogion i weld gwybodaeth yng nghyswllt penderfyniadau dirprwyedig swyddogion.

Cyhoeddwyd y penderfyniadau
Teitl Dyddiad Yn effeithiol o Eitemau a alwyd i mewn
CAIS AM DRWYDDED HACNI/HURIO PREIFAT ref: 204413/09/202113/09/2021Nid i'w alw i mewn
PERFORMANCE REPORT OF THE CABINET MEMBER FOR THE ENVIRONMENT ref: 204107/09/202107/09/2021Nid i'w alw i mewn
ADRODDIAD PERFFORMIAD AELOD CABINET DROS YR ADRAN BRIFFYRDD A BWRDEISTREFOL AC YMGYNGHORIAETH GWYNEDD ref: 204007/09/202107/09/2021Nid i'w alw i mewn
FORWARD WORK PROGRAM ref: 204207/09/202107/09/2021Nid i'w alw i mewn
Application No C20/1056/25/LL Ty Menai, Ffordd Penlan, Parc Menai, Bangor, Gwynedd, LL57 4HJ ref: 203906/09/202106/09/2021Nid i'w alw i mewn
Application No C21/0277/39/DT Ty Coed, Lôn Gwydryn, Abersoch, Pwllheli,Gwynedd, LL53 7EA ref: 203806/09/202106/09/2021Nid i'w alw i mewn
Application No C19/1089/22/LL Treddafydd Stryd Fawr, Penygroes, Gwynedd, LL54 6PW ref: 203706/09/202106/09/2021Nid i'w alw i mewn
Application No C21/0337/38/DT Derwen Deg, Llanbedrog, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7UA ref: 203606/09/202106/09/2021Nid i'w alw i mewn
Application No C21/0376/34/LL Land near Plas Beuno, Clynnog Fawr, Clynnog LL54 5BT ref: 203506/09/202106/09/2021Nid i'w alw i mewn
Application No C21/0495/34/LL Penlon, Clynnog Fawr, Caernarfon, Gwynedd, LL54 5PE ref: 203406/09/202106/09/2021Nid i'w alw i mewn
Application No C21/0546/00/LL Richmond House High Street, Barmouth, Gwynedd, LL42 1DW ref: 203306/09/202106/09/2021Nid i'w alw i mewn
Application No C21/0367/39/DT Sandpiper, Lôn Rhoslyn, Abersoch, Pwllheli, Gwynedd, LL53 7BD ref: 203106/09/202106/09/2021Nid i'w alw i mewn
Cais Rhif C20/0805/13/LL Tir ger Gwernydd, Bethesda, LL57 3TY ref: 203006/09/202106/09/2021Nid i'w alw i mewn
Application No C20/0485/18/AC Victoria Terrace, High Street, Deiniolen, Gwynedd LL55 3LT ref: 203206/09/202106/09/2021Nid i'w alw i mewn