Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddarganfod y gwybodaeth diweddaraf yng nghyswllt penderfyniadau Pwyllgorau'r Cyngor sydd yn gwneud penderfyniadau.

Neu fe allwch ymweld â tudalen penderfyniadau swyddogion i weld gwybodaeth yng nghyswllt penderfyniadau dirprwyedig swyddogion.

Cyhoeddwyd y penderfyniadau
Teitl Dyddiad Yn effeithiol o Eitemau a alwyd i mewn
SCRUTINY DRAFT WORK PROGRAMME 2021/22 ref: 199713/07/202113/07/2021Nid i'w alw i mewn
SALT BINS ref: 199413/07/202113/07/2021Nid i'w alw i mewn
PUBLIC SERVICES BOARD ANNUAL REPORT ref: 199613/07/202113/07/2021Nid i'w alw i mewn
TRANSPORT - SOCIAL VALUE ref: 199513/07/202113/07/2021Nid i'w alw i mewn
ETHOL IS-GADEIRYDD ref: 199313/07/202113/07/2021Nid i'w alw i mewn
ETHOL CADEIRYDD ref: 199213/07/202113/07/2021Nid i'w alw i mewn
Application No C21/0368/42/DT Tyn y Mynydd, Mynydd Nefyn, Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6LN ref: 200612/07/202112/07/2021Nid i'w alw i mewn
Application No C21/0111/45/LL Land By Cae Llan, Denio, Penrallt, Pwllheli, LL53 5UA ref: 200512/07/202112/07/2021Nid i'w alw i mewn
Application No C21/0332/42/DA Terfyn Lôn Terfyn, Morfa Nefyn, Pwllheli, Gwynedd, LL53 6BA ref: 200412/07/202112/07/2021Nid i'w alw i mewn
Application No C20/0877/09/LL Maes Carafanau Pall Mall Ffordd Bryncrug, Tywyn, Gwynedd, LL36 9RU ref: 200312/07/202112/07/2021Nid i'w alw i mewn
Application No C21/0483/33/LL Plas Yng Ngheidio, Ceidio, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8YL ref: 200212/07/202112/07/2021Nid i'w alw i mewn
Application No C20/0102/33/LL Plas Yng Ngheidio, Ceidio, Pwllheli, Gwynedd, LL53 8YL ref: 200112/07/202112/07/2021Nid i'w alw i mewn
Application No C21/0376/34/LL Plot Of Land, Road From Capel Ebenezer Passing Bryn Eisteddfod And Gilfach To The Junction South Of Penarth, Clynnog Fawr, Clynnog, LL54 5BT ref: 200012/07/202112/07/2021Nid i'w alw i mewn
Application No C20/1093/24/LL Land By Talardd, Dinas, Caernarfon, LL54 7YN ref: 199912/07/202112/07/2021Nid i'w alw i mewn
Cais Rhif C21/0430/22/LL Tir gerllaw Oxton Villa Ffordd Haearn Bach, Penygroes, LL54 6NY ref: 199812/07/202112/07/2021Nid i'w alw i mewn