Penderfyniadau

Defnyddiwch yr opsiynau chwilio isod ar waelod y dudalen i ddarganfod y gwybodaeth diweddaraf yng nghyswllt penderfyniadau Pwyllgorau'r Cyngor sydd yn gwneud penderfyniadau.

Neu fe allwch ymweld â tudalen penderfyniadau swyddogion i weld gwybodaeth yng nghyswllt penderfyniadau dirprwyedig swyddogion.

Cyhoeddwyd y penderfyniadau

10/06/2021 - ELECTION OF CHAIR ref: 1916    Er Penderfyniad

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi

Gwnaed yn y cyfarfod: 10/06/2021 - Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 10/06/2021

Effective from: 10/06/2021

Penderfyniad:

Ethol y Cynghorydd Beth Lawton yn Gadeirydd y pwyllgor hwn am 2021/22.

 


10/06/2021 - SCRUTINY DRAFT WORK PROGRAMME 2021/22 ref: 1920    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi

Gwnaed yn y cyfarfod: 10/06/2021 - Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 10/06/2021

Effective from: 10/06/2021

Penderfyniad:

Mabwysiadu rhaglen waith craffu 2021/22.

 


10/06/2021 - COVID EDUCATION GRANTS TO SUPPORT PUPILS ref: 1919    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi

Gwnaed yn y cyfarfod: 10/06/2021 - Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 10/06/2021

Effective from: 10/06/2021

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad gan nodi’r sylwadau a godwyd, gan hefyd obeithio cael diweddariad ar hyn ymhellach ymlaen yn y flwyddyn.

 


10/06/2021 - EDUCATION AND THE WELSH LANGUAGE: A NEW VISION FOR THE IMMERSION EDUCATION SYSTEM TOWARDS 2032 AND BEYOND ref: 1918    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi

Gwnaed yn y cyfarfod: 10/06/2021 - Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 10/06/2021

Effective from: 10/06/2021

Penderfyniad:

Derbyn yr adroddiad a gofyn i’r Adran a’r Aelod Cabinet Addysg gymryd sylw o sylwadau’r pwyllgor, a bod y pwyllgor craffu yn derbyn adroddiad pellach ar hyn pan fydd mwy o fanylder ar gael.

 


10/06/2021 - ELECTION OF VICE-CHAIR ref: 1917    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi

Gwnaed yn y cyfarfod: 10/06/2021 - Pwyllgor Craffu Addysg ac Economi

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 10/06/2021

Effective from: 10/06/2021

Penderfyniad:

Ethol y Cynghorydd Cai Larsen yn Is-gadeirydd y pwyllgor hwn am 2021/22.

 


07/06/2021 - CAIS AM DRWYDDED EIDDO ref: 1904    Caniatawyd

Y sawl sy'n gwneud penderfyniad: Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog

Gwnaed yn y cyfarfod: 07/06/2021 - Is-Bwyllgor Trwyddedu Canolog

Cyhoeddwyd y penderfyniad: 07/06/2021

Effective from: 07/06/2021

Penderfyniad:

Caniatáu’r cais