Rhaglen

Lleoliad: Aml-Leoliad - Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH ac ar Zoom

Cyswllt: Sioned Mai Jones  01286 679665

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

3.

MATERION BRYS

4.

MATERION YN CODI O DROSOLWG A CHRAFFU

5.

COFNODION CYAFARFOD A GYNHALIWYD AR 25 HYDREF 2022 pdf eicon PDF 171 KB

6.

ADRODDIAD PERFFORMIAD AMGYLCHEDD pdf eicon PDF 178 KB

Cyflwynwyd gan: Cllr. Dafydd Meurig

7.

ADRODDIAD PERFFORMIAD PRIFFYRDD, BWRDEISTREFOL AC YMGYNGHORIAETH GWYNEDD pdf eicon PDF 258 KB

Cyflwynwyd gan: Cllr. Berwyn Parry Jones