Rhaglen a Phenderfyniadau

Lleoliad: Aml-Leoliad - Siambr Hywel Dda, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon LL55 1SH ac ar Zoom

Cyswllt: Sioned Mai Jones  01286 679665

Media

Eitemau
Rhif eitem

1.

YMDDIHEURIADAU

Dogfennau ychwanegol:

2.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Dogfennau ychwanegol:

3.

MATERION BRYS pdf eicon PDF 297 KB

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Cymeradwywyd cynyddu cyllideb ar gyfer datblygu Ysgol Treferthyr newydd i £8,145,206.

 

Caniatawyd trosglwyddo £3,261,880 o gyllideb gweddill amlen Rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaliadwy (Band B) er mwyn cyfarch cynnydd sylweddol yng nghostau'r prosiect, gan dderbyn y bydd yn arwain at lai o gyllideb ar gael i wireddu prosiectau eraill o fewn Band B Rhaglen Cymunedau Dysgu Cynaladwy Gwynedd.

4.

MATERION YN CODI O DROSOLWG A CHRAFFU

Dogfennau ychwanegol:

5.

COFNODION CYAFARFOD A GYNHALIWYD AR 25 HYDREF 2022 pdf eicon PDF 171 KB

Dogfennau ychwanegol:

6.

ADRODDIAD PERFFORMIAD AMGYLCHEDD pdf eicon PDF 178 KB

Cyflwynwyd gan: Cllr. Dafydd Meurig

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyniwyd a nodwyd y wybodaeth yn yr adroddiad.

7.

ADRODDIAD PERFFORMIAD PRIFFYRDD, BWRDEISTREFOL AC YMGYNGHORIAETH GWYNEDD pdf eicon PDF 258 KB

Cyflwynwyd gan: Cllr. Berwyn Parry Jones

Dogfennau ychwanegol:

Penderfyniad:

Derbyniwyd a nodwyd y wybodaeth yn yr adroddiad.